-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Prepaid Nepal FAQ

MyUMobile एप
चरण 1 – MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण 2 – एड-अनहरू चयन गर्नुहोस्
चरण 3 – तपाईंले एमबी मेनुबाट चाहनुभएको दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना चयन गर्नुहोस्

UMB
चरण 1 - *118*2*1# डायल गर्नुहोस्
चरण 2 – तपाईंले चाहनुभएको दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना चयन गर्नुहोस्

SMS
वा वा वा लेखेर SMS मार्फत 28118 मा पठाउनुहोस्।

कृपया सफल सक्रियकरणको लागि आफूसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण: MB-Week सक्रियकरणको लागि RM9।

हुन्छ। तपाईंको खातामा योजना प्राप्त गर्न पर्याप्त ब्यालेन्स छ भने MB-Day र MB15 बाहेकका योजनाहरू म्याद समाप्त भएपछि स्वतः नवीकरण हुनेछन्।

गर्नुहुन्छ। तपाईंको स्वत: नवीकरण गर्ने समय आउँदा SMS सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि अर्को SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ।

हो, तपाईंलाई उपयोगका विभिन्न चरणहरूमा SMS सतर्कताहरू पठाइनेछ र वेब रिडाइरेक्ट गरिनेछ, उदाहरणको लागि, तपाईंको कोटा लगभग प्रयोग भएर सकिन लाग्दा वा नवीकरण आवश्यक पर्दा।

आफूले चाहनुभएको योजना प्राप्त गर्न पर्याप्त ब्यालेन्स रकम तपाईंको खातामा हुन आवश्यक हुनेछ। उदाहरणको लागि, MB-Week प्राप्त गर्न, तपाईंसँग आफ्नो सदस्यताको वालेटमा 9RM भन्दा बढी हुन आवश्यक हुन्छ।

MyUMobile एप
चरण 1 – MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण 2 – ‘USAGE BALANCE’ मा स्क्रोल गर्नुहोस्
चरण 3 – दैनिक तथा साप्ताहिक डाटा योजना कोटाको विस्तृत बाँकी रकमको लागि माथितिर स्वाइप गर्नुहोस्

UMB
*118*2*3# डायल गर्नुहोस्

SMS
लेखेर 28118 मा पठाउनुहोस्

हो, तपाईं MB2 र MB-Day बाहेकका यी योजनाहरूको सदस्यता रद्द गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सदस्यता रद्द गर्नको लागि *118*2*4# डायल गर्नुहोस्। तपाईंको योजनालाई प्रमाणीकरण गरिपछि तुरुन्तै हटाइनेछ।

MB2 र MB-Day को लागि, तपाईंले स्वतः नवीकरण रोक्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ र योजनाको समाप्तिमा तपाईंको योजनालाई हटाइनेछ। स्वतः नवीकरण रोक्नको लागि *118*2*5# डायल गर्नुहोस्।

तपाईंले MB डाटा योजनाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको खाताको स्थिति सक्रिय गरिएको हुनुपर्छ।

हुँदैन, तपाईंको योजना निष्क्रिय अवधिमा स्वतः नवीकरण हुनेछैन।

असीमित मोबाइल इन्टरनेट भनेको तपाईंको मोबाइल फोनमा इन्टरनेटको लागि प्रिपेड सदस्यता सेवा हो। मोबाइल इन्टरनेट योजना नि:शुल्क एयरटाइम र SMS (UMI 38 मात्र) मा आउँछ। सदस्यता UMI 20, UMI 30, UMI 38 र UMI 50 मा उपलब्ध छ। सबै UMI योजनाहरू 30 दिनको लागि मान्य हुन्छन्। यो बन्डलको आनन्द लिन तपाईंको USIM सक्रिय रहेको हुनुपर्छ।