-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

प्रिपेड GX12/ GX30 – धेरै सोधिने प्रश्नहरू

सक्नुहुन्न, एकै प्रकारको Booster हरूको एकैसाथ खरिद गर्ने अनुमति छैन र नयाँ बुस्टर सब्सक्राइब गर्नुभन्दा पहिला तपाईंले आफ्नो हाल प्रयोग गरिरहेको Booster को कोटा वा वैधता अवधिसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, तपाईंले एकसाथ 2 वटा Hotspot Booster हरू सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्न । यद्यपि, तपाईंले Hotspot Booster र Turbo Booster दुवैलाई एकसाथ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । दुवै Boosters को सब्सक्रिप्सन गरेको खण्डमा, प्रयोग हुने हटस्पटको खपत Hotspot Booster को प्याकेजबाट हुनेछ र तपाईंले आफ्नो अनलिमिटेड डाटा कोटाको मजा स्पिड सीमाबिना लिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको Boosters को बाँकी रहेको कोटा वा वैधता अवधि हट्नेछ । प्रयोग नभएको कोटा वा वैधता अवधिको रिफण्ड दिइने छैन ।

तपाईंले बुस्टरहरूलाई निम्न माध्यमहरूद्वारा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ:

  • MY UMobileApp - Add-Ons मेनु
  • UMB - *118*1# डायल गर्नुहोस्
  • SMS - 28118 मा ON TURBO (Turbo Booster का लागि) वा ON HOTSPOT (Hotspot Booster का लागि) पठाउनुहोस्

सक्नुहुन्छ, तपाईंले अझैपनि Hotspot र Turbo Booster सहित स्ट्यान्डर्ड Booster सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि यी 3 Boosters हरूको वैधता अवधि सफल सब्सक्रिप्सनपछि मात्र लागू हुन्छ । तपाईंको प्लान पहिल्यै अनलिमिटेड डाटा कोटासहित आउने भएकोले हामी तपाईंलाई सधैं स्ट्यान्डर्ड Booster को सट्टामा Turbo Booster सब्सक्राइब गर्न सल्लाह दिन्छौं ।