-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Unlimited Funz Prepaid Plan - धेरै सोधिने प्रश्नहरू

हुँदैन । प्लानको स्विचिङ तपाईं एक्टिभ अवधिमा रहेको समयमा मात्र गर्न अनुमति हुन्छ ।

तपाईंले *118*6*2*3# डायल गरेर UMB मार्फत प्लान स्विच गर्न सक्नुहुन्छ ।

सक्नुहुन्छ, तपाईंलाई Unlimited Power Prepaid प्लानमा स्विच ब्याक गर्न अनुमति हुन्छ ।

नयाँ प्लानमा स्विच गरिसकेपश्चात सबै प्रोमोसन तथा सब्सक्रिप्सनहरूलाई फिर्ता लिइनेछ ।

हो, तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

प्लान स्विच सफल भएपश्चात तपाईंलाई एउटा SMS नोटिफिकेसन पठाइनेछ । ग्राहकले नि:शुल्क डाटाको मजा लिन SMS प्राप्त गरेपछि टप अप गर्न सक्छन् ।

पाउनुहुन्छ । कृपया नजिकको U Mobile स्टोर/डिलरहरूमा जानुहोस् वा अनलाइनमा https://u.com.my/support/switch-to-u मा पोर्ट इन गर्नुहोस् ।

तपाईंले UMB, SMS तथा MyUMobile App मार्फत सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । थप जानकारीका लागि कृपया निम्नमा जानुहोस्: